EMDR PRAKTIJK HOOGLAND

Carolein Jeene
De Geer 1, 3828 SG   Hoogland
info@caroleinjeene.nl
06 - 41149050
Vervanging
Bij ziekte, bijzonder verlof of overlijden van mij kunt u doorgestuurd worden naar een andere praktijk, met wie ik samenwerk.

Van zo'n doorverwijzing is uiteraard alleen sprake in uitzonderlijke gevallen of overmacht.
De overdracht van dossiers en het veiligstellen van privacygevoelige informatie is gebonden aan strikte regels.
Uw gegevens zijn versleuteld en zonder uw toestemming niet zonder meer overdraagbaar.

Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verstrekken van uw naam en telefoonnummer aan mijn eventuele vervanger in bovenstaande gevallen.
Indien nodig zal mijn vervanger, zodra sprake is van vervanging tijdens mijn ziekte, bijzonder verlof of overlijden, contact met u opnemen voor het verdere traject en de toestemming voor de overdracht van uw dossier.
© Copyright 2021 - https://caroleinjeene.nl