EMDR PRAKTIJK HOOGLAND

Carolein Jeene
De Geer 1, 3828 SG   Hoogland
info@caroleinjeene.nl
06 - 41149050
Professioneel netwerk
In de praktijk werk ik grotendeels alleen, dus zonder directe collega's om mee te overleggen.
Uiteraard komt het voor dat ik wel overleg zoek met andere betrokken hulpverleners na toestemming van de cliënt.
Dit kan gaan om een huisarts, een psychiater, een specialist of een alternatief therapeut.
Ook maak ik deel uit van twee intervisiegroepen met andere professionals waarin we casuïstiek anoniem bespreken.
Deze groep komt geregeld bij elkaar en daarin kunnen we elkaar ondersteunen wanneer een behandeling niet goed
loopt of wanneer er twijfels zijn over de juiste aanpak. Ook buiten de geplande overlegmomenten doen we soms
tussendoor een beroep op elkaars expertise om de hulpverlening te verbeteren.
In voorkomende gevallen werk ik samen met Maartje Bos. Zij is eveneens GZ-psycholoog en tevens systeemtherapeut. Een combinatiebehandeling behoort tot de mogelijkheden.


© Copyright 2021 - https://caroleinjeene.nl