EMDR PRAKTIJK HOOGLAND

Carolein Jeene
De Geer 1, 3828 SG   Hoogland
info@caroleinjeene.nl
06 - 41149050
WERKWIJZE
Na aanmelding zullen we eerst een intakegesprek plannen. In dit gesprek vraag ik u naar de klachten en onderzoeken we of we met elkaar een verklaring voor die klachten kunnen vinden. Tevens kunt u bij deze gesprekken bekijken of we voldoende 'klik'  hebben om met elkaar een behandeling aan te gaan. U kunt als cliĆ«nt zelf bepalen of u het prettig vindt om iemand mee te nemen bij het eerste gesprek of liever alleen komt. Wanneer u het prettig vindt om een partner, een goede vriend(in), een ouder of iemand anders mee te nemen is hij/zij van harte welkom voor het hele gesprek of een deel ervan.
De intake bestaat veelal uit een of twee gesprekken en daarna stel ik een behandelovereenkomst op. In die behandelovereenkomst formuleer ik de gestelde diagnose, de behandeldoelen en het verwachte behandeltraject. Indien u dat wenst, kan deze behandelovereenkomst aan de huisarts verzonden worden ter informatie.
Voorafgaand aan de behandeling en tijdens evaluatiemomenten kunnen we gebruik maken van vragenlijsten. Middels deze vragenlijsten kunnen we het verloop van de behandeling monitoren, tenzij u gebruik wenst te maken van een opt-outregeling. Indien u dat wenst, tekent u een privacyverklaring en wordt ook deze informatie met niemand gedeeld.
Bij iedere volgende sessie bespreken we hoe het met u gaat en werken we aan de gestelde doelen. Elke drie maanden en bij afsluiten evalueren we het gehele behandeltraject en stellen dit bij waar nodig.
Van intake tot eindgesprek heeft u te maken met dezelfde hulpverlener.
In voorkomende gevallen werk ik samen met Maartje Bos, GZ-psycholoog en systeemtherapeut.


© Copyright 2021 - https://caroleinjeene.nl